وینسنت ون گوگ

by | Dec 20, 2019

تاریخ تولد: 30 مارس سال یک هزار و هشتصد و پنجاه و سه, در روستای برابانت در زوندرت

تاریخ مرگ: یک هزار و هشتصد و نود

وینسنت ون گوگ تا پیش از اینکه بیست و هفت ساله شود و تصمیم بگیرد که هنرمند باشد. یک بچه مدرسه ای, کارمند جوان یک شرکت هنری, معلم, کتاب فروش, دانشجو و واعظ بود, تصمیم هنرمند شدن وینسنت  تاریخ هنر را به کل تغییر داد

وینسنت یکی از شناخته شده ترین هنرمندان تاریخ هنر غرب است.  وینسنت فرزند کشیش پروتستان تئودوروس ون گوگ و خانم آنا کاربنتوس بود. در زمان تولد وینسنت خانواده ی او یک نوزاد پسر دیگر بنام وینسنت داشتند.
پس از تولد وینسنت دوم خانواده صاحب سه دختر و دو پسر دیگر نیز شدند. آنا، تئو، ویل، لیز و کور. خانواده ی وینسنت در محله های اطراف زودنته پیاده روی های مکرر میکردند و همین به ایجاد عشق وینسنت به طبیعت در آینده کمک کرد.

تحصیل وینسنت ون گوگ

وینسنت در یازده سالگی از مدرسه ی روستایشان به مدرسه ی شبانه روزی در زوندرت در زونبرگن رفت. زمانی که او سیزده ساله شد، وینسنت در تیلبورگ به دبیرستان رفت. او نمره های خیلی خوبی هم دریافت میکرد مخصوصا در درس زبان. سپس بدلیل نامعلومی او دبیرستان را ترک کرد. وینسنت هرگز به مدرسه بازنگشت.

علاقه ی من به وینسنت ون گوگ

 وینسنت فقط یک نقاش نبود در سن شانزده سالگی عموی وی برایش در فروش آثار هنری بین المللی “گوپیل و سیه ” به عنوان کارآموز، کار پیدا کرد. او در  شاخه ی “عمو سنت” (فرم کوتاه وینسنت) که در هاگو بود، مشغول شد

من در رویایم، نقاشی میکشم و
سپس رویایم را نقاشی میکنم
وینسنت ون گوگ

 

I Dream Of Painting And Then
I Paint my Dream
-Vincent Van Gogh