جوهانس ورمیر

جوهانس ورمیر

 تاریخ تولد: اکتبر یک هزار و ششصد و سی و دو، شهر دلف، هلند تاریخ مرگ: دسامبر یک هزار و ششصد و هفتاد و پنج، شهر دلف، هلند جوهانس (یوهانس هم تلفظ می شود) از نقاشان دوره ی باروک بود، و تبحر بسیاری در به تصویر کشیدن فضای داخلی و حال و هوای زندگی طبقه متوسط اجتماعی...