سهراب سپهری

سهراب سپهری تاریخ تولد: ۱۵ مهر سال ۱۳۰۷ خورشیدی مطابق با ۷ اکتبر ۱۹۲۸ میلادی در شهر کاشان کشور ایران تاریخ مرگ: ۱ اردی بهشت ۱۳۵۹ خورشیدی مطابق با ۲۱ آوریل ۱۹۸۰ میلادی در شهر تهران کشور ایران زمانیکه از نسل میرزا نصرالله خان سپهری که نخستین رئیس تلگراف‌خانه کاشان بود....

منیر شاهرودی فرمانفرمائیان

تاریخ تولد: سال 1301 خورشیدی مطابق با 1922 میلادی در شهر قزوین، ایران تاریخ مرگ: سال 1398 خورشیدی مطابق با 2019 میلادی، شهر تهران، کشور ایران منیر شاهرودی فرمانفرمائیان از کودکی علاقمند به نقاشی گل بود. پدر وی فرش طراحی میکرد و مدیر یک کارگاه قالی بافی نیز بود. بانو...