سهراب سپهری

سهراب سپهری تاریخ تولد: ۱۵ مهر سال ۱۳۰۷ خورشیدی مطابق با ۷ اکتبر ۱۹۲۸ میلادی در شهر کاشان کشور ایران تاریخ مرگ: ۱ اردی بهشت ۱۳۵۹ خورشیدی مطابق با ۲۱ آوریل ۱۹۸۰ میلادی در شهر تهران کشور ایران زمانیکه از نسل میرزا نصرالله خان سپهری که نخستین رئیس تلگراف‌خانه کاشان بود....