شیرین نشاط

شیرین نشاط

شیرین نشاط تاریخ تولد: 6فروردین ماه سال 1336 خورشیدی معادل با 26مارس 1957 میلادی شیرین متولد قزوین، استانی در شمال غربی ایران، فرزند خانواده ای اصیل، موفق و مسلمان است. پدر او فیزیکدان بود و به سمت و سیاق دنیای غرب علاقه زیادی داشت و مادرش که خانه دار بود در میان سنت...

منیر شاهرودی فرمانفرمائیان

تاریخ تولد: سال 1301 خورشیدی مطابق با 1922 میلادی در شهر قزوین، ایران تاریخ مرگ: سال 1398 خورشیدی مطابق با 2019 میلادی، شهر تهران، کشور ایران منیر شاهرودی فرمانفرمائیان از کودکی علاقمند به نقاشی گل بود. پدر وی فرش طراحی میکرد و مدیر یک کارگاه قالی بافی نیز بود. بانو...