منیر شاهرودی فرمانفرمائیان

تاریخ تولد: سال 1301 خورشیدی مطابق با 1922 میلادی در شهر قزوین، ایران تاریخ مرگ: سال 1398 خورشیدی مطابق با 2019 میلادی، شهر تهران، کشور ایران منیر شاهرودی فرمانفرمائیان از کودکی علاقمند به نقاشی گل بود. پدر وی فرش طراحی میکرد و مدیر یک کارگاه قالی بافی نیز بود. بانو...