ال گرکو

ال گرکو

  تاریخ تولد: تاریخ تولد وی دقیقا مشخص نیست – کرت، یونان تاریخ مرگ: هفتم آپریل، سال یک هزار و ششصد و چهارده میلادی-تولدو، اسپانیا دومینیکوس ته اوتوکوپولوس یونانی در تمام زندگی اش یک بیگانه بود. حتی پس از مرگش هم بیگانه بود، یک شبح که بندرت توسط...